POLÍTICA DE PRIVACITAT

Josep Carles Pérez Fuset, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.josepperez.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Josep Carles Pérez Fuset. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Josep Carles Pérez Fuset. Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguen necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada. Josep Carles Pérez Fuset adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i deroga la’antiga LOPD, la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades i Grantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-ho el propi usuari a través d’email a: lourdes@josepperez.com o en la direcció: Polígon 6 Parcel·la 94, C.P. 46870 – Ontinyent (València). L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantindre’ls actualitzats, comunicant els canvis a Josep Carles Pérez Fuset.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

Amb quina finalitat tractarem les teues dades personals?

En Josep Carles Pérez Fuset, tractarem les teues dades personals recaptades a través del Lloc web: www.josepperez.com, amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferits a través de www.josepperez.com, per a mantindre la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en www.josepperez.com.
  3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de www.josepperez.com i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment. Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aqueixes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o no sol·licites la seua supressió i durant el termini pel quin pogueren derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

LEGITIMACIÓ:

El tractament de les teues dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen aquest:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Josep Carles Pérez Fuset, els termes dels quals i condicions es posaran a la teua disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre que t’informem posant a la teua disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte. En cas que no ens facilites les teues dades o ho faces de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teua sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

DESTINATARIS:

Les dades no es comunicaran a cap tercer alié a Josep Carles Pérez Fuset, excepte obligació legal. Com a encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromés al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seua contractació:

HOSTINET S.L.U., con domicilio en C C/ Hurtado De Amezaga 20, 4º, 48008 Bilbao B95294757, presta servicios de alojamiento web.

Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace: info@hostinet.com

 

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari incloga fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Josep Carles Pérez Fuset no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

 

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Josep Carles Pérez Fuset informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requerisca. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

 

Drets propietat intel·lectual www.josepperez.com

Josep Carles Pérez Fuset és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web i els serveis oferits en aquest, així com dels programes necessaris per a la seua implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web sense el consentiment previ i per escrit.

 

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seua disposició per Josep Carles Pérez *Fuset, encara sent gratuïts i/o de disposició pública. Josep Carles Pérez Fuset disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració d’aquests.
Per a tota actuació que excedisca del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Josep Carles Pérez Fuset, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Josep Carles Pérez Fuset, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es poguera produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seua.

 

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Josep Carles Pérez Fuset i, en particular de:

  1. La utilització que resulte contrària a les lleis espanyoles o que infringisca els drets de tercers.
  2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Josep Carles Pérez *Fuset, resulte violent, obscé, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  3. Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulnere drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  4. La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.
  5. La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Josep Carles Pérez *Fuset per les despeses que generara la imputació de Josep Carles Pérez Fuset en alguna causa la responsabilitat de la qual fora atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada

Josep Carles Pérez Fuset realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver sigut suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferits, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Josep Carles Pérez Fuset, quan aquesta pèrdua siga imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut siga deguda a causes atribuïbles a Josep Carles Pérez Fuset.

 

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Josep Carles Pérez Fuset no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagueren sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals existisca una relació contractual prèvia, Josep Carles Pérez Fuset sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Josep Carles Pérez Fuset que siguen similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

 

AVÍS LEGAL

Josep Carles Pérez Fuset, amb NIF/CIF 52718307F, direcció Polígon 6 Parcel·la 94, 46870 – Ontinyent (València) , no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de www.josepperez.com Amb els límits establits en la llei, Josep Carles Pérez Fuset no assumix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d’Internet. Els continguts i informació no vinculen a Josep Carles Pérez Fuset ni constituïxen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus perquè es tracta merament d’un servici oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de Josep Carles Pérez Fuset poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Josep Carles Pérez Fuset no pot controlar. Per tant, Josep Carles Pérez Fuset no pot assumir responsabilitats pel contingut que puga aparéixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este website són propietat exclusiva de Josep Carles Pérez Fuset o els seus licenciantes. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment explicita de Josep Carles Pérez Fuset . Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Josep Carles Pérez Fuset oferix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’establix en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades li informem que, per mitjà de l’ompliment dels presents formularis, les seues dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Josep Carles Pérez Fuset a fi de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Així mateix, li informem de la possibilitat que exercisca els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, manera gratuïta per mitjà d’email a lourdes@josepperez.com o en la direcció Polígon 6 Parcel·la 94, 46870 – Ontinyent (València) .